Team

Stanislav Babachanov Website
Martin Bornhold Redaktion
Konstantin Franzuski
Ben Haeseler Website
Friederike Hemme Redaktion
Helge Horoba Kontakt zu anderen Gruppen
Oli Janssen
Nikolaj Kondratjuk Projektmanagement
Nenad Puric Kontakt zu anderen Gruppen
Benjamin Schmidt E-Book
Stefan Wunderlich E-Book